Anmäl dig gratis

24 mars 2022 09:00-10:00

Välkommen

Region Halland valde under hösten 2021 att angripa en nationell utmaning med hjälp av metoder från fältet beteendeinsikter. Flera av Sveriges kommuner har vuxenutbildningsplatser att fylla då gymnasiebehörighet är bland det viktigaste för att en individ ska kunna stå på egna ben i arbetslivet.

I ett projekt tillsammans med PBM:s enhet för beteendeinsikter utfördes en rad piloter utifrån kommunikation, i syfte att påverka viktiga beteenden kopplade till att söka vuxenutbildning.

Den 24:e mars klockan 9:00 kan du lyssna till representanter från Region Halland som berättar hur de arbetat tvärdisciplinärt med beteendeinsikter. 

Hör om vilken effekt piloterna gav och hur lärdomarna påverkar regionens framtida arbete med vuxenutbildning.

Som deltagare lär du dig:

  • Vilka barriärer som unga vuxna upplever kring vuxenutbildning
  • Vilka beteenden som främjar ansökning till vuxenutbildning, och hur man kvantifierar detta i termer av effektmått
  • Hur man kan arbeta med kunskapsdelning inom hela organisationen

Det praktiska

9:00 hälsar Niklas Laninge från PBM alla deltagare välkomna.

9:15 Lisa Crona, strateg vid Region Halland, om projektet, dess insikter och resultat.

9:40 Panelsamtal och frågor från publiken med Lisa Crona och Ingela Richardson, kommunikationsstrateg Region Halland. 

10:00 Tack och hej!


Webbinaret sker via Zoom, du får länk i ett mejl efter att du har anmält dig samt dagen innan webbinaret.

Vare sig presentationen eller frågestunden spelas in, men i slutet får du ta del av presentationerna som pdf.

Webbinaret har ingen övre gräns så du är mer än gärna välkommen att bjuda in kollegor som arbetar med utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor  då lärdomar från projektet sannolikt går att generalisera till andra orter med liknande utmaningar.

Anmäl dig gratis

Arrangörer

Niklas Laningeniklas.laninge@pbm.se

Chef enheten för beteendeinsikter,  PBM

Lisa Crona

Strateg, Region Halland

Ingela Richardson

Kommunikationsstrateg, Region Halland